ManipulationJeg har så uhyggeligt mange personlige erfaringer med at blive manipuleret med, hvilket har forårsaget så store familiemæssige, jobmæssige, menneskelige, sociale og økonomiske tab, at det skriger helt ind i himlen. Det gælder både i forhold til mig selv, men især i forhold til mine 2 elskede børn, og det har kostet mine børn og mig selv mange dybe kriser i livet.

Det er især alle de forskellige behandler- og sagbehandlersystemer, mine 2 børn og jeg selv ufrivilligt har været tvunget ind i at være en del af. Disse ufrivillige afhængighedsforhold til behandler- og sagbehandlersystemerne blev mine 2 børns og min frygtelige virkelighed, da det kort tid efter min ældste søns fødslen i februar 1986 viste sig, at han er meget, meget handicappet.

Mine 2 børn og jeg selv har aldrig fået frit valg om vi ville være så afhængige af det offentlige system, som vi har været og stadig er. Det er og har i alle de år, jeg har været mor simpelthen været et samfundskrav, da mine 2 børn og jeg selv siden 1986 systematisk er blevet kategoriseret i alle mulige slags marginaliserede gruppebetegnelser, der alle har et ord til fælles; nemlig svage.

Jeg kan kun opfatte det som manipulation, når et samfundssystem systematisk igennem så mange år har nægtet at se mine 2 børn og mig som hele mennesker, der både har styrker og begrænsninger.

Vi er ikke kun svage; vi har også noget at bidrage med selvom dét, vi kan bidrage med til samfundet, bestemt ikke lever op til samfundets generelle krav om, hvad vi skal kunne klare at bidrage med. Jeg savner stadig helt vildt meget, at samfundets krav til, hvad mine 2 børn og jeg selv skal kunne klare bliver realistiske at leve op til på en måde, som ikke knækker os psykisk. Jeg vil så gerne i min levetid nå at opleve at være en del af et samfund, som ikke systematisk manipulerer mennesker til selv at tro på, at man er svag; at man ikke er god nok; at dét, vi hver især har af forudsætninger for at bidrage med ikke er godt nok osv. osv.

Da mine opvækstbetingelser bestemt ikke medvirkede til at forme mig på en måde, så jeg kunne genkende og gennemskue manipulation, blev jeg igennem mange år et let bytte for andres manipulationer. For at kunne klare mig og overleve i al den manipulation, udviklede jeg mig også selv til at blive rigtig god til at manipulere på den måde, at jeg stort set aldrig kommunikere den nøgne sandhed om noget eller nogen. Jeg fortiede og hemmeligholdte fakta, pyntede på sandheden, sagde ofte ja, når jeg i virkeligheden mente nej, sagde ofte nej, når jeg i virkeligheden ønskede at sige ja og fordrejede virkeligheden.

Jeg har dog aldrig ønsket at gøre det. Det skete bare helt uden for min mentale bevidsthed og kontrol. Som jeg har skrevet på nogle af de andre sider på min hjemmeside, så var jeg et meget frygtstyret menneske, der var ekstrem bange, at andre mennesker ville udsætte mig for repressalier, hvis jeg bare var helt ærlig om al ting. Så jeg udviklede mig bare til at blive rigtig god til at lyve og til at hyle lige som de ulve, jeg var i blandt for at undgå at blive straffet.

ulve

Jeg er bestemt ikke stolt af, at jeg blev så god til at manipulere selv, men jeg har i dag tilgivet mig selv fuldstændigt alene af den simple grund, at jeg ikke vidste bedre dengang. Det tog mig mange, mange år at arbejde mig hen imod at blive et mere og mere ærligt, selvstændigt tænkende og handlende menneske, så jeg dermed udviklede de forudsætninger, jeg behøvede for at kunne gøre mig mere og mere fri af det helvede, som jeg har erfaret, manipulation er.

Den Store Danske findes en definition på begrebet Manipulation, som jeg helt kan tilslutte mig på baggrund af mine mange personlige erfaringer. Den kommer her:

Manipulation,

… inden for psykologi er en skjult påvirkning af andres handlemåde. Den manipulerende bearbejder en viden ud fra egen fordel for at skjule den egentlige hensigt med påvirkningen. Karakteristisk for manipulation er således, at der er vigtige forhold, som ikke lægges åbent frem, hvorved en person bliver ført bag lyset.

Manipulation indebærer, at der laves et nummer med den person, der udsættes for en sådan påvirkning. Ofte manipulerer man for at opnå noget, der er til egen fordel, og som man mener ikke kan opnås gennem åbenhed.

Manipulation forekommer almindeligt i hverdagen, hvor de såkaldt kloge narrer de mindre kloge, der ikke er i stand til at gennemskue den reelle hensigt. I dagligdagens mange sproglige udvekslinger forekommer manipulation således hyppigt som en særlig betoning af én side ved et budskab for dermed at skjule en anden og vigtigere side ved budskabet, som ikke kan siges direkte. Fx hvor et åbenlyst almennyttigt formål fremhæves, mens den egengevinst, der opnås, ikke omtales (eksportøren understreger værdien af ulandsstøtte, lærerrepræsentanten nødvendigheden af flere undervisningstimer til børn).

Manipulation er især kendt fra sociale situationer, hvor det drejer sig om at skulle overbevise en person, få vedkommende til at handle på en bestemt måde, eller situationer, hvor man vil opnå noget, evt. at sælge noget (også i overført betydning). I mild grad er manipulation udtryk for ensidighed og fordrejning, fx inden for politisk formidling. I alvorligere grad, såkaldt grov manipulation, er der tale om uærlighed og bedrageri.