Mit CV

Opdateret den 12. maj 2018

I september 2010 måtte jeg sygemelde mig fra mit faste SOSU-hjælper job, fordi de skader, jeg blev påført i knæ og ryg ved en alvorlig bil trafikulykke i maj 2010, viste sig at være langt være end først antaget af politiet og af skadestuen på trafikulykkedagen. 

Jeg blev afskediget fra mit SOSU-hjælperjob pga. mine handicap, hvilket i følge min advokat var i strid med forskelsbehandlingsloven, handicapdirektivet, Højesteretsdom, EU-dom m.m.. Min advokat har i flere år ført en erstatningssag mod min tidligere arbejdsgiver. Det er en ekstrem langsommelig proces, men den 12. april 2016 traf Ligebehandlingsnævnet endelig efter næsten 2 års sagsbehandlingstid en afgørelse om, at jeg i lovens forstand har været handicappet siden 2010.

Citat fra Ligebehandlingsnævnets afgørelse: ”Ligebehandlingsnævnet finder, at klager har et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, idet hun på grund af sine knægener var forhindret i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige vilkår med andre arbejdstagere, og fordi begrænsningen var af lang varighed”

”På baggrund af de lægelige oplysninger indhentet den 5. november 2010 i forbindelse med mulighedserklæringen finder Ligebehandlingsnævnet det godtgjort, at indklagede på opsigelsestidspunktet burde vide, at klagers knægener havde medført et handicap”.

Da min tidligere arbejdsgiver burde have vidst, at mine trafikulykkeskader havde medført et handicap i lovens forstand allerede i 2010, burde Jobcentret også have vidst det, som jeg ser det. Men Jobcentret har trukket en afgørelse om min fremtidige arbejdsevne, jobtilknytning og økonomi urimeligt meget i langdrag. Jeg er pt. fastlåst i ressourceforløbssystemet uden udsigt til at blive sat fri af det, selvom jeg har søgt om at blive godkendt til fleksjob siden august 2011.

Du kan se min dokumentarserie “Velfærdshelvede” på min Youtube Kanal, som indholder korte emneopdelte videoer om mit urimeligt langvarige forløb i sundhedssystemet og i Jobcentersystemet:


Erhvervsarbejde før trafikulykken:

2010 – 2010

Social og Sundhedshjælper, Fuldtid; Hjemmeplejen Østerbro, Københavns kommune. Mine primære borgere var såkaldte “Psykisk” tunge eller sårbare og kunne med min kærlige og omsorgsfulde mundtlige guidning klare langt de fleste daglige ting selv uden min fysiske medvirken.

Praktiske erfaringer: Tilberede, anrette og hjælp til indtagelse af mad og væske; Øvre og nedre toilette; Indkøb ved indkøbsordning; Vasketøj ved vaskeordning; Toiletbesøg og/eller skift af inkontinenthjælpemidler; Bad; Forflytning; Medicinafhentning og -givning; Af- og påklædning; Psykisk og social pleje og omsorg; Rengøring samt Dokumentation

2008 – 2010

Uuddannet og timelønnet SOSU-hjælpervikar, Fuldtid; Hjemmeplejen Østerbro, Københavns kommune

Praktiske erfaringer: Tilberede, anrette og hjælp til indtagelse af mad og væske; Øvre og nedre toilette; Indkøb ved indkøbsordning; Vasketøj ved vaskeordning; Toiletbesøg og/eller skift af inkontinenthjælpemidler; Bad; Forflytning; Medicinafhentning og -givning; Af- og påklædning; Psykisk og social pleje og omsorg; Rengøring samt Dokumentation i kørelister.

2007 – 2009

Freelance pædagogog- og plejevikar Fuldtid; Midtsjællands Vikarservice, Faxe

Mine arbejdsopgaver for Midtsjællands Vikarservice spredte bredt, f.eks. som pædagogvikar i vuggestue, børnehave og SFO, som lærer og pædagogvikar for døgnanbragte unge fra volds- og misbrugsmiljøer, som pædagogplejevikar på døgninstitutioner for voksne handicappede og for plejehjemsbeboere samt som udekørende plejevikar i den almindelige kommunale hjemmepleje osv. I disse år fik jeg mange erfaringer med at dokumentere i mange forskellige kommuners omsorgssystemer (KOS).

2007 – 07

Voksenpædagogisk medarbejder, Fuldtid; Sommerferievikariat, Hammel Bo og Aktivitetscenter, Hammel

Målgruppen var borgere, der er fysisk og psykisk handicappede. Værdigrundlaget var defineret som et fælles etisk fundament, der skulle sikre, at alle medarbejdere havde indsigt i en fælles grundholdning, der byggede på, at alles liv er af samme betydning og værdi. For, at disse værdier kunne realiseres skulle kommunikationen fungere i samarbejdet medarbejderne imellem, i forhold til de pårørende, og ikke mindst i samværet med brugerne. Kommunikation var defineret som evnen til at forstå og blive forstået, og dette var ledetråden i, hvordan vi ønskede at møde andre, og hvordan vi selv ønskede at blive mødt.

2006 – 07

Voksenpædagogisk medarbejder, Fuldtid; Orlovsvikariat, Plejecentret Søndervang i Fakse

Målgruppen var ældre medborgere. Værdigrundlaget på Søndervang var at være beboernes arme, ben, øjne og ører, hvor de ikke selv kunne pga. handicap eller sygdomme, at være beboernes fortrolige samtalepartnere både i glæde, angst, fortvivlelse og sorg. For mig personligt var det også vigtigt at give beboerne en kærlig, omsorgsfuld og værdig afslutning på livet med dyb respekt for det, de har givet til andre og til verden.

Praktiske erfaringer: Tilberede, anrette og hjælp til indtagelse af mad og væske; Øvre og nedre toilette; Bad; Toiletbesøg og/eller skift af inkontinenthjælpemidler; Forflytning og lejring med stå- og loftlifte; Medicingivning; Øjendrypning; Af- og påklædning; Psykisk pleje og omsorg; Transport med bil og Dokumentation i KOS omsorgssystemer

2005 – 06

Voksenpædagogisk medarbejder i et levebomiljøet Kristiansminde i Roskilde; Fuldtid

Målgruppen var fysisk og psykisk pleje og omsorgskrævende medborgere. Værdigrundlaget på Kristiansminde var at skabe så familiære, let genkendelige og trygge rammer for beboerne som muligt, at planlægge, indkøbe, tilberede og spise maden sammen med boerne, at skabe familiehygge for og med dem samt at arrangere ture ud af huset.

Praktiske erfaringer: Tilberede, anrette og hjælp til indtagelse af mad og væske; Øvre og nedre toilette; Bad; Toiletbesøg og/eller skift af inkontinenthjælpemidler; Forflytning og lejring med stå- og loftlifte; Medicingivning; Øjendrypning; Af- og påklædning; Psykisk pleje og omsorg; kortspil, avisoplæsning m.m. for og med beboerne, Transport med bil; Rengøring; Fødevarekontrol samt Dokumentation i KOS omsorgssystemet

2004 – 05

Personlig handicaphjælper og ledsager for scleroseramt mand i eget hjem, Fuldtid; Roskilde kommune

Min opgave var at være mandens vikarierende jeg i alle livets situationer, fordi sygdommen havde lammet manden både fysisk, mentalt og sprogligt.

Praktiske erfaringer: Tilberede, anrette og hjælp til indtagelse af mad og væske; Øvre og nedre toilette; Toiletbesøg og/eller skift af inkontinenthjælpemidler; Forflytning og lejring med stå- og loftlifte; Medicingivning; Øjendrypning; Af- og påklædning; Psykisk pleje og omsorg; Rengøring og Ledsager, når manden skulle i byen.

2002 – 04

Personlig handicaphjælper og ledsager for scleroseramt ung kvinde i et eget hjem. Pia og Pernilles Handicapservice, Greve, Fuldtid

Min opgave var at være kvindens vikarierende jeg i alle livets situationer, fordi sygdommen havde lammet kvinden både fysisk, mentalt og sprogligt.

Praktiske erfaringer: Hjælpe kvinden med at kommunikere sine behov, tanker og ønsker ved hjælp af en PC med en staveplade; Give sondemad og væske; Øvre og nedre toilette samt bad; Toiletbesøg og/eller skift af inkontinenthjælpemidler; Forflytning og lejring med loftlift; Medicingivning; Øjendrypning; Af- og påklædning; Psykisk pleje og omsorg; Transport med kvindes egen handicapbil; Rengøring samt Dokumentation i dagbog

2002 – 02

Selvstændig vejleder og underviser. Leverede intensiv og individuel vejledning og undervisning til den private kursusvirksomhed Kompetenceporten I/S i Ringsted for ledige dagpengemodtagere i aktivperioden. Bedste resultat: 60 % i ordinært arbejde.

2001 – 02

Underviser og vejleder i EDB (Office pakken), personlig udvikling, kommunikation og samarbejde samt job- og uddannelsesvejledning for folk på sygedagpenge, dagpengemodtagere i aktivperioden samt folk på kontanthjælp. AOF Daghøjskole, Haslev/Holmegaard.

2001 – 01

Selvstændig vejleder og underviser. Leverede intensiv og individuel vejledning og undervisning til den private kursusvirksomhed Kompetenceporten I/S i Slagelse for ledige dagpengemodtagere i aktivperioden. Bedste resultat: 64 % i ordinært arbejde.

2001 – 01

Underviser og vejleder for ledige dagpengemodtagere i aktivperioden, intensiv og individuel vejledning i jobsøgning Projekt Jobcafeen, Solrød. Bedste resultat: 58 % i ordinært arbejde.

2000 – 01

EDB-underviser, kursusadministrator, testadministrator og leder af PC-kørekort, PC-kursusudvikler  amt opsøgende arbejde i virksomheder, AOF Solrød og AOF Greve

1990 – 97

Pædagogisk medarbejder i multietniske daginstitutioner i Høje-Taastrup kommune med tillidshverv som sikkerhedsrepræsentant, tillidsmand for det uuddannede personale samt personalerepræsentant i brugerbestyrelsen

Fra 1975 – 1985

Ung pige i huset på en stordriftsgård med mange ansatte, Fabriksarbejder på textilfabrikken Jardex, Supermarkeds- og bagerimedhjælper bl.a. med ansvar for byttepenge og dagens omsætning, kundebetjening samt bestilling og opfyldning af varer samt Landbrugsmedhjælper i Sønderjylland inden for malkekvæg, svineavl og jordbrug.

Uddannelse:

1 ½ års tid efter jeg havde færdiggjort min uddannelse som SOSU-hjælper, deltog jeg i et interview om nogle af de erfaringer, jeg havde gjort mig indenfor mit fag og om min personlige indstilling til både faget og fagets målgrupper.

Lyt til interviewet her: 

2009 – 10

SOSU hjælper uddannelsen, SOSU skolen, Vognmagergade 8, Kbh. K

Afsluttende mundtlig prøve (Karakter 10) og afsluttende prøve i Pædagogik med psykologi (Karakter 12)

Områdefag: Social og samfundsfag (Standpunktsbedømmelse 12) – Sundshedsfag (Standpunktsbedømmelse 12) samt Aktivitets- og praksisfag (Standpunktsbedømmelse 10)

Grundfag: Naturfag (Standpunktsbedømmelse 10)

Bedømmelser: Valgfrit specialefag Folkesundhed og sundhedsfremme, avanceret niveau (Bestået) – Valgfag Innovation (Gennemført) – Praktik Plejehjem for demente borgere – (Godkendt) samt førstehjælp og brandbekæmpelse

2004 – 06

Ikke færdiggjort Folkeskolelæreruddannelse, Haslev Seminarium (NB! Stoppede 2 ½ år inde i mit uddannelsesforløb af personlige årsager)

Opnåede resultater:

Eksamen i Kristendomskundskab/livsoplysning (karakter 7)

Eksamen i Skolen i Samfundet SIS (karakter 9)

Gennemført Praktisk/musisk kursus

Meritoverførsel/fritagelse i Almen Didaktik (pga. uddannelse på DPU)

Meritoverførsel/fritagelse i Psykologi og pædagogik (pga. uddannelse på DPU)

Godkendt praktik på 1. og 2. studieår

Gennemført linjefagene Dansk 2 år og Matematik 1 år

2003 – 04

HF enkeltfag, VUC, Køge

Opnåede resultater: Dansk på A-niveau (mundtlig karakter: 11, skriftlig karakter: 10) – Matematik på C-niveau (mundtlig karakter: 9, skriftlig karakter: 10) – Engelsk på C-niveau (mundtlig karakter: 11) og Billedkunst på B-niveau (mundtlig karakter: 9)

1999

Udvidet PC-kørekort, Niels Brock i Valby

Microsoft Tekstbehandling, Regneark og Database, Desktop, Publishing samt Integreret informationsbehandling- og formidling (bestået)

1999

PC-kørekort, Niels Brock i Valby

7 moduler i Microsoft Office produkter (bestået)

1998 – 99

Pædagogisk/psykologisk/sociologisk Voksenunderviseruddannelse (bestået), Danmarks Pædagogiske Universitet i Emdrup

1996

Paragraf 9 sikkerhedsuddannelse, Høje-Taastrup kommune

1988

HF enkeltfag, VUC i Høje-Taastrup

Opnåede resultater: Psykologi (karakter: 7) og Samfundsfag (karakter: 8)

Kurser:

2016

Psykologi v/psykolog Jonas Wridt, Kofoeds Skoles Oplysningsforbund. København. Fra 19/8 2016 til 16/12 2016.

Formål:

  • At få en øget indsigt i Samfundsvidenskabelig psykologi (Det fælles eller almene/mennesket i dets kontekst/mennesket i gruppen/fortolkning + forhandling),
  • Naturvidenskabelig psykologi (Det almene/mennesket som biologisk væsen/forklaring) og
  • Humanvidenskabelig psykologi (Det særlige/mennesket som bevidst individ/forståelse)

Emner: 1) Hvad er psykologi? – 2) Socialpsykologi – 3) Lydighed – 4) Magt – 5) Ondskab – 6) Kommunikation og konfliktløsning – 7) Stress og livsforandringer – 8) Omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser – 9) Emotioner og følelser – 10) Depression – 11) Angst – 12) Selvmord – 13) Behandling og kognitiv psykologi

2009

Find livsgnisten i mennesker med demens, Københavns SundhedsAkademis Temadag 6. november 2009 med Jane Verity, hvor læringsudbyttet var følgende:

Indsigt i, hvordan mennesker med demens tænker og føler – Praktiske råd, teknikker og færdigheder, som med det samme kan give et positivt resultat – Redskaber til at vække færdigheder, der ligger i dvale hos mennesker med demens.

2004

Praktiskmusisk kursus, Haslev seminarium.

Formål: At få ideer til og praktisk træning i, hvordan man i undervisning kan lege med børn for at få dem til at bruge sin krop, så teoretisk viden kan integreres som reaktioner i sprog og krop, bl.a. ved hjælp af musikaktiviteter, hvor man er afhængig af at et godt samarbejde for at få musikken til at spille godt, at spille drama over velkendte situationer fra hverdagen, for at blive mere bevidst om hvilken rolle, man selv har i f.eks. en konflikt, at spille teater for at styrke selværdet til at turde stå frem for en stor forsamling, at udtrykke sine meninger og følelser ved hjælp af lys, billeder og multimedieshows m.m.

2004

Intensiv Krops- og psykoterapeutisk forløb i ½ år, Instituttet for kreativ psykoterapi, Kokkedal.

Formål: At skærpe min bevidsthed om kærlighedslivet mange facetter, at skærpe min bevidsthed på den store forskel, vi kvinder og mænd agerer, kommunikerer og reagerer på som gør, at vi i vores parforhold ofte kommer til at gå fejl af hinanden, at skærpe min bevidsthed på kroppens reaktioner på et henholdsvis godt og dårligt fungerende parforhold og at få praktiske redskaber til at håndtere både sorg, smerte, vrede, irritation, bitterhed, nag, frygt, men også glæde og lykke.

2000

PC-kørekort testadministrator- og leder, Dansk Dataforening

2000

Systemansvarlig i Microsoft Office og Windows styresystem, installering og afinstallering af programmer og styresystem m.m., 24 ugers forløb på AOF Kursuscenter i Haslev

1998

Teatersport i 2 uger, Odder Højskole

1998

EDB- og journalistik i 12 uger, AOF daghøjskole i Taastrup

1997 – 98

Voksenpædagogisk Grundkursus i 12 uger, AOF daghøjskole i Taastrup

1996

Rummet som inspirationskilde, Høje-Taastrup kommune

1995

Den svære forældresamtale, Høje-Taastrup kommune

EDB/IT:

Har siden 1993 haft egen PC. Teoretisk og praktisk erfaring med Microsoft Windows 95/98/2000/XP/7/10, Microsoft Publisher 97/98/2000/2003/2007, 2010, 2013, Microsoft Office 97/2000/2003/2007/2013, Internet, WordPress, simpel videoproduktion, softwareinstallation samt hardwareopgradering.

Frivilligt arbejde:

Jeg har lavet frivilligt arbejde i forskellige handicaporganisationer og interesseorganisationer siden 1990’erne. Fra august 2009 til januar 2017 har jeg lavet frivilligt arbejde som menneskebog i Menneskebiblioteket

Hjælp-til-selvhjælp:

Siden august 2016 har jeg været selvmøder i Medieværkstedet på Kofoeds Skole med det formål at hjælpe mig selv primært for at forebygge total social isolation fra andre mennesker i mit 1-værelses handicapbolig og sekundært for at vedligeholde mine faglige IT-kundskaber og samarbejdskompetencer med kolleger. Derudover gør jeg brug af Kofoeds Skoles advokatvagt og socialrådgivere, da offentlige i mange år efterhånden sætter mig fuldstændig skakmat med deres sags”mis”handling.

Siden 1. februar 2017 har jeg været en del af Aktions- og Støttegruppen Liv Over Lov, hvor vi hjælper hinanden for at hjælpe os selv med ikke at bukke psykisk under af kommunernes og Ankestyrelsens årelange sags”mis”behandling.

Fritidsinteresser:

Familieliv, socialt samvær med gode venner; ukommercielt og umaterialistisk samvær i sociale fællesskaber, hvor jeg kan udvikle mig personligt og gruppevis i forhold til fælles interesser og behov; socialrealistiske-, autentiske-, aktions- og krimifilm, drama- og dokumentarfilm, samfundsforhold især samfundsværdi-, social-, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik; læse litteratur, der kan inspirere mig og stimulere mig i mit livs personlige udviklingsproces og i mine fagkundskaber; dansk og udenlandsk kultur og natur, især indianernes firfoldige levevej; cykling; skov; strand og musik.